Brussel petitie gedetailleerd tekst

Petitie aan het College van Burgemeester en schepenen van de stad Brussel i.v.m. de verwijding van videoschermen in de openbare ruimte

Sinds een paar maanden heeft de Stad Brussel LED-videoschermen laten plaatsen in de openbare ruimte. Het gaat om panelen van 20m² zoals in de Wetstraat en op het Stefaniaplaan of panelen van 2m² langs de openbare weg zoals aan de Guldenvlieslaan, de Louisalaan en de Keizerslaan.

De plaatsing van die schermen gaat regelrecht in tegen het gezond verstand en de doelstellingen van de publieke autoriteiten:

De schermen verbruiken veel energie : elk van hen verbruikt evenveel electriciteit als het energieverbruik van 2 gemiddelde Belgische gezinnen1 (éen van de onderwerpen van de film « Demain »), ze veroorzaken dus een enorme energieverspilling en bevorderen de klimaatverandering.

De schermen zijn opdringerig: onze ogen en hersenen worden instinctief aangetrokken door het overbodige licht en de beweging van de beelden. Het gaat om een agressie waaraan moeilijk te onstnappen valt, die afbreuk doet aan de kwaliteit van de omgeving, het patrimonium en het landschap. We eisen een angenamen en gezellige omgeving, die het welzijn van de burgers boven het commerciele profijt van de adverteerders stelt.

De panelen zijn gevaarlijk: ze zijn erop gericht om de aandacht van de automobilisten en andere weggebruikers te trekken en worden altijd in de richting van het verkeer geplaatst. Ze verminderen de aandacht en verhogen dus het risico op en ongeval, hetgeen vermeden dient te worden. Trouwens een circulaire van het Waals Gewest van 11 december 2013 reguleert strict de installatie van zulke panelen2.

De panelen zijn bij wet verboden: volgens de wegcode art. 80.2 Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengenen “het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.“
Trouwens, volgens de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, titel VI artikel 23
In de openbare ruimte is het verboden reclame te plaatsen die  : 1° de veiligheid of de zichtbaarheid van weggebruikers beperkt“.

We vragen dus het effectief verbod op deze videoschermen op alle openbare plaatsen en een onmiddellijk wegnemen van alle bestaande panelen.

1 Met een vermogen van 400W/m², een paneel van 2m² verbruikt elk jaar ongeveer 2m² x 400W x 24u x 365d = 7.000 kWh, tegen 3500 kWh voor een gemiddelde gezin. De productie van electriciteit veroorzaakt broeikasgas emissies.

2 Onder andere : De reclameborden worden gemaakt om de aandacht van met name de voorbijrijdende bestuurders te trekken. Deze reclameborden hebben dus met name als doel de aandacht van de bestuurders van hun hoofdtaak af te leiden, namelijk hun wagen besturen.

Uit talrijke onderzoeken blijkt dat de LED-schermen de aandacht van de bestuurders meer afleiden dan reclame op traditionele borden.